Removeo - läkemedels- och vätskedoserare

Salofa Removeo

 

Removeo läkemedels- och vätskedoserare används för dosering av vätskor och läkemedel som löses i vätskor, vilka ges till djur.

Med hjälp av doseraren Removeo är det lättare att dosera vätskor och lösningar också till djur som har svårt att ta emot dem.

Förpackningen innehåller en behållare (30 ml), en doserare och en sugdel.

Doseraren är lätt att använda:
Fäst sugdelen i behållaren.
Kläm ihop den veckade behållaren och placera sugdelen i lösningsburken.
Frigör långsamt den veckade behållaren så att undertrycket suger in lösningen i behållaren.
Fäst doseraren i behållaren.
Placera doseraren i djurets mun från sidan och vänd den framåt.
Dosera lösningen genom att klämma ihop behållaren.

Du hittar noggrannare anvisningar på förpackningen.