KONSUMENTPRODUKTER

Kuluttajatuotteet

Removeo läkemedels- och vätskedoserare används för dosering av vätskor och läkemedel som löses i vätskor, vilka ges till djur.
BlueGreenTest® för testning av blågröna alger är utvecklat för att klargöra om det finns giftiga blågröna alger till exempel i badvattnet eller bastuvattnet.